M N J t r a n s f e r

Pogoji poslovanja

 
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1.1 Transfer pomeni transport najmanj enega potnika od mesta, kjer smo ga pobrali, do cilja določenega potovanja.      
1.2 Pri potovanjih lahko gre za potovanja v eno smer ali za potovanja v določeno smer in vrnitev.

2. VARIANTE TRANSFERJA
2.1 Zasebni transfer:
Vozila za 1-3 potnike oz. 4-8 potnikov. Potnike na mestu, kjer jih poberemo, sprejme voznik, ki ima pri sebi ustrezne tablice, na katerih so napisana imena potnikov. Voznik nato potnike pelje na določen cilj potovanja ali na kraj, ki je temu najbliže in je dostopen z vozilom. Cene transferja veljajo za posamezno vozilo.
2.2 Transfer na letališče z izvenlinijskim vozilom (shuttle bus)
Število potnikov je pri tem neomejeno. Cene transferja veljajo po osebi. Transfer se odvija z letališča v središče mesta oz. nazaj.

3. POSTOPEK REZERVACIJE
3.1 Rezervacije lahko opravljajo izključno osebe, stare najmanj 18 let, ki posedujejo veljavno kreditno kartico.
3.2 Rezervacija se opravi online, tako da se izpolnijo vsi potrebni formularji.
3.3 Rezervacije je treba opraviti najpozneje 24 ur pred začetkom transferja. Izjemoma so lahko rezervacije opravljene tudi po preteku tega roka. Vendar je treba v teh primerih najprej vzpostaviti stik z našim posrednikom za rezervacije, ki bo izvedel ustrezno potrditev prek elektronske pošte.
3.4 Oseba, ki navaja informacije, je odgovorna tudi za njihovo pravilnost. Ponudnik transferja ne prevzema odgovornosti za napačno navedene podatke ali za nepravilne podatke.
3.5 Oseba, ki navaja informacije za skupino, sprejme pogoje po naročilu skupine ter je za to celotno skupino tudi odgovorna.
3.6 Rezervacije veljajo za sklenjene, kakor hitro podjetje za izdajo kreditnih kartic kreditno kartico stranke sprejme in so vsi denarni zneski uspešno preneseni.
3.7 Ponudniki storitev transferja niso zavezani k temu, da rezervacije sprejmejo. Če je določena rezervacija sprejeta, prejme ustrezna stranka potrdilo po elektronski pošti. Če pa že plačane rezervacije niso sprejete, so vsi plačani zneski v najkrajšem možnem času vrnjeni.
3.8 Po uspešno izvedenem plačilu prejme stranka potrdilo, iz katerega je mogoče povzeti vse podrobnosti o rezervaciji (v formatu PDF). To potrdilo mora stranka pred samo vožnjo, skupaj z veljavnim dokazilom o identiteti (kot so osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje) predložiti vozniku (za namene varstva okolja lahko to opravi tudi v digitalni obliki na svoji prenosni napravi).
3.9 Vsako potrdilo ima enkratno rezervacijsko kodo (URC). Ta URC je treba vnesti oz. navesti za preverjanje statusa rezervacije, spreminjanje podatkov rezervacije ali za storniranje rezervacije ter kot referenčno številko pri nadaljnji komunikaciji med strankami in ponudnikom storitve transferja.

4. PRTLJAGA
4.1 Vsi potniki imajo lahko pri sebi običajni kovček ali normalno potovalko ter kos ročne prtljage v velikosti, ki je dopustna v zračnem prometu (torej skupno dva kosa prtljage). Prtljago je treba dobro označiti z imenom in priimkom potnika.
4.2 Za nadaljnje kose prtljage je določena pristojbina. Ustrezne cene so navedene v formularju za vnos podatkov. Stranka mora o dodatni prtljagi dati točne podatke. Za nadtežno prtljago se obračuna dvojna pristojbina. 
4.3 Če v vozilu ni na voljo dovolj prostora, ponudnik transferja ni obvezan k temu, da transportira prtljago, ki pri rezervaciji ni bila pravilno navedena.
4.4 Ponudnik storitev transferja ni odgovoren za vsebino prtljage. Niti ponudnik transferja sam niti vozniki, ki so pri njem pogodbeno zaposleni, ne jamčijo za izgubljene ali poškodovane dele prtljage. Če ima prtljago med potovanjem pri sebi, je vselej naloga stranke, da se prepriča, ali je njena prtljaga naložena in odložena. Ponudnik transferja sam in vozniki, ki so pri njem pogodbeno zaposleni, so upravičeni do tega, da zavrnejo stranke oz. izvedbo potovanja, če ima stranka pri sebi nadtežno prtljago ter bi bilo zaradi tega vozilo med vožnjo nezanesljivo oz. nevarno.     


5. OTROCI IN OSEBE S POSEBNIMI ZAHTEVAMI
5.1 Otroci, mlajši od 12 let, lahko naše storitve koristijo le, če jih spremlja odrasla oseba. Mladostniki med 12 in 18 leti morajo predložiti overjeno pisno soglasje staršev.
5.2 Za otroke mlajše od 5 let je v zasebnem transferju obvezen otroški sedež. Ta otroški sedež v vozilu zavzema celoten sedež oz. prostor za sedenje, zato velja otrok za odraslega potnika.
5.3 V transferju z deljenimi nizkimi stroški sedijo otroci do dveh letih v naročju enega izmed staršev ter se v tem primeru peljejo zastonj. Starejši otroci pa plačajo polno ceno.
5.4 Osebe s posebnimi potrebami, kot so osebe na invalidskih vozičkih, so obvezane k temu, da te zahteve v formularju za rezervacijo, da je lahko tako zanesljivo lahko dano na voljo ustrezno vozilo. V teh primerih je lahko cena prevoza nekoliko višja.

6. SPREMEMBE IN STORNIRANJA
6.1 Stranke lahko podrobnosti rezervacije spremenijo ob vsakem času do 48 ur pred transferjem (pri transportu posameznih oseb) oz. do 24 ur pred transferjem (pri izvenlinijskih (shuttle) storitvah).
6.2 Če cena po teh spremembah presega znesek, ki ga je stranka že plačala, se ji ustrezna razlika zaračuna. Če pa je cena nasprotno nižja, se stranki znesek razlike vrne.
6.3 Storniranje storitev transferja je zavezano posebnim pogojem:
-- če je storitev transferja stornirana 3 ali več dni pred dogovorjenim terminom, ponudnik storitve transferja vrne celoten znesek z odbitkom pristojbine za obdelavo v višini 10 evrov;
-- če je storitev transferja stornirana 2 ali manj dni pred dogovorjenim terminom, ponudnik storitve transferja NE vrne celotnega zneska.
6.4 Če je storitev transferja stornirana v roku 30 dni pred dogovorjenim terminom zaradi dogodkov višje sile (naravne katastrofe, smrti ali težke bolezni družinskih članov itn.), ponudnik storitev transferja vrne celoten znesek. Vendar pa je stranka obvezana k temu, da zadevo trdno dokaže.
6.5 Storniranja rezerviranih sedežev v izvenlinijskem vozilu (shuttle bus) se ne vrača.

7. VARNOSTNE ZADEVE
7.1 Vsa vozila, ki so uporabljena za storitve transferja, so servisirana in zavarovana skladno z zakoni Republike Slovenije.
7.2 Zavarovanje potnika je zajeto v ceni storitve transferja.
7.3 Potnikom pod vplivom alkohola, drog ali drugih opojnih sredstev je dostop do vozila zavrnjen. Ti potniki tudi nimajo pravice do vračila plačanih zneskov.
7.4 Potnike, katerih vedenje ogroža varnost voznika, drugih potnikov ali siceršnjih udeležencev v prometu, se pozove, da zapustijo vozilo ter se jih prijavi lokalni policiji.
7.5 V vozilu je strogo prepovedano kajenje, uživanje hrane in pitje, konzumiranje alkohola in drog. Izjema so le ustekleničena voda in osvežilni napitki. Za vse ostalo je potrebno soglasje voznika oz. zastopnika ponudnika transferja.

8. OBVEZNOSTI
8.1 Ponudnik storitev transferja svoje storitve opravlja na odgovoren in profesionalen način skladno z zakoni Republike Slovenije.
8.2 Ponudnik storitev transferja je upravičen, da svoje pravice in obveznosti v delih ali v celoti, po lastni presoji, in brez predhodne najave prenese na tretje osebe.
8.3 Ustne dogovore med stranko in ponudnikom transferja je treba nato potrditi v pisni obliki (npr. po elektronski pošti ali telefaksu), da so ti pravno veljavni.
8.4 Ponudnik storitev transferja ne jamči za zamude pri prihodu ali odhodu, ki so posledica nepredvidljivih dogodkov, kot so gost promet, izredno slabo vreme, poplave, viharji, požari itn. (dogodki zaradi višje sile). V teh primerih tudi ni obvezan, da bi potnike odškodoval.
8.5 Če stranka ob dogovorjenem času in na dogovorjenem mestu ne more stopiti v stik z našim voznikom, se mora čim prej obrniti na naš klicni center na klicni številki +386 (0) 41/644-444, kjer dobi nadaljnja navodila. Prosimo, zabeležite si našo klicno številko in jo imejte pri sebi.
8.6 Če stranka prevoz zamudi iz poljubnega razloga, se mora prav tako čim prej obrniti na naš klicni center na klicni številki +386 (0) 41/644-444. Prosimo, zabeležite si našo klicno številko in jo imejte pri sebi.
8.7 Ponudnik transferja ne more jamčiti za natančne potovalne čase posameznih transferjev. Vse navedbe potovalnih časov so samo ocene. Strankam, ki bodo potovale dalje z drugimi prevoznimi sredstvi, zato priporočamo, da načrtujejo zadosten časovni razmik med pričakovanim časom prihoda transferja in časom odhoda z drugim prevoznim sredstvom.
8.8 Če izbrano vozilo iz katerega koli razloga že ne bi bilo na voljo, je ponudnik transferja upravičen, da transfer izvede z ustreznim alternativnim vozilom.
8.9 Do sprejemanja plačil za storitve transferja je upravičen le ponudnik storitev transferja. Če ni izrecno dogovorjeno drugače, nobena druga stranka ni upravičena, da bi v imenu ponudnika transferja zaračunavala storitve transferja, oz. da bi spreminjala pogoje storitev transferja.
8.10 Če transfer ni izveden ali ni izveden v celoti, je ponudnik storitev transferja obvezan, da vrne celotne že vplačane zneske. Stranka pa je nasprotno obvezana, da priskrbi in predloži dokazila o svojih terjatvah. Reklamacije je treba uveljavljati v roku 48 ur. Neutemeljenih reklamacij ali reklamacij, ki prispejo po preteku 48-urnega roka, ni mogoče upoštevati.
8.11 Ponudnik storitev transferja je obvezan, da vse reklamacije preveri ter v roku 28 dni o njih odloči.
8.12 Če imajo stranke pravico do vračila, je ponudnik storitev transferja obvezan, da ustrezen znesek v roku 28 dni vrne.
8.13 Najprej si je treba prizadevati za sporazumno in izvensodno reševanje sporov.
8.14 Če to ne uspe, je treba spore predložiti pristojnemu sodišču v Ljubljani / Slovenija.

IZJAVA STRANKE:
Pogoje sem prebral, razumel in jih brez omejitev sprejemam. To potrjujem z izbiro ustrezne opcije na zaslonu.